Nõo Põhikooli koduleht

Add Your Heading Text Here

Loodusainete nädal õpetas taaskasutama

20.-24. märtsil toimus koolis loodusainete nädal, mille raames oli nii õpilastel kui õpetajatel võimalus osa võtta erinevatest üritustest. Kooli raamatukogus oli üles pandud taimetervise rändnäitus, mis tutvustas taimetervise mõistet ja ajalugu, erinevate taimekahjustajate levikuviise, oskust neid ära tunda ja eristada ning tagajärgi, mida taimekahjustajad ja -haigused võivad taimedele põhjustada. Hiljem toimus näituse põhjal viktoriin Kahoot keskkonnas ning selgitati välja iga lennu parimad.

Lisaks oli kõigil võimalus ennast proovile panna loodusainete õpetajate koostatud veebipõhises viktoriinis „Aasta tegijad looduses 2023“, mis osutus populaarseks. Osalejaid oli kokku 132. Rõõm oli näha, et nii paljud otsustasid võistelda ja nägid vaeva õigete vastuste leidmisega.

8.klassi õpilased osalesid õppeprogrammis „Teod ja karbid looduses ja inimeste elus“. Lisaks toimusid loodusainete tundides praktilised tööd ning õpetajad ja õpilased said võimaluse katsetada ProgeTiiri programmi abil kooli soetatud digitaalseid mõõtevahendeid. Uuriti näiteks igapäevaelus tuntud ainete pH-d, materjalide soojusjuhtivust, valguse intensiivsust ja selle mõju silmadele jms.

Loodusainete nädalale pani punkti taaskasutusprojekti raames valminud esemete näitus raamatukogu kõrval. Osaleti nii individuaalselt, meeskondadena kui terve klassiga koos. Näituse tarbeks valmisid näiteks diivan, nukumaja, linnumajad, vaibad, taimekasvatuskastid ja palju muud. Kokuvõttes võib pidada loodusainete nädalat igati õnnestunuks ning mõtted uueks aastaks on juba küpsemas.

Taaskasutatud materjalidest valmistatud esemed näitusel
Taaskasutatud materjalidest valmistatud esemed näitusel