Nõo Põhikooli koduleht

Add Your Heading Text Here

KOOLIKORRALDUS

LÕPUEKSAMID

Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

1) eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;

2) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;

3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(kirjalik) – 12. juuni 2024. a;

4) valikeksam saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(suuline) – 12.–13. juuni 2024. a;

5) valikeksam inglise keeles (B1-tasemel)(suuline) – 12.–14. juuni 2024. a.