Nõo Põhikooli koduleht

Add Your Heading Text Here

KOOLIKORRALDUS

PÄEVAKAVA

Koolimaja uksed on õppeperioodil tööpäevadel avatud kella 7.15 - 16.00

• Õppetöö nädal on viiepäevane
• Õppetunnid algavad kell 8.15
• Õppetunni pikkus on 45 minutit
• Vahetundide pikkus on 10 minutit
• Söögivahetundide pikkus on 25 minutit
• Tundide algust tähistab koolikella helin
• Õppetunnid lõppevad kell 15.35 (8.tund)
• Pikapäevarühm sööb kell 13.50
• Laupäeviti ja pühapäeviti on koolimaja suletud