Nõo Põhikooli koduleht

Add Your Heading Text Here

9.b klassi külaskäik kohtumajja

12. aprillil 2023. aastal külastasid 9.b klassi õpilased Tartu kohtumaja. Kohtumajas töötavad maakohus, halduskohus ja ringkonnakohus. Õpilased tutvusid kohtumaja eri osakondade tööga ning said teada milline on Eestis kehtiv kolmeastmeline kohtusüsteem. Samuti tutvusid nad arestikambri- ja kohtusaaliga ning said ettekujutuse kuidas toimub üks kohtuistung.
Meie vastuvõtja oli kohtunik Anneli Tanum, kes tegi meile ringkäigu kohtumajas ning tutvustas eri astmete kohtute tööd. Õpilastel oli võimalik osaleda kohtuistungil, milles kohtu all oli välismaa kodanik, kelle juhitud auto bensiinipaagist leiti piiri ületamisel väga suur kogus narkootilist ainet. Kohtuistungi eesmärgiks oli pikendada aresti all olemise aega kohtualusel, et veel tegeleda lisauurimisega, et siis lõplik kohtuotsus välja kuulutada.
Pärast kohtuistungit said õpilased esitada küsimusi kohtunikule, mis veel olid vahepeal tekkinud seoses kohtute tööga.
Lõpetada võib tõdemusega, et kohtuniku sõnul on tema kohtualused olnud kas lõpetamata põhihariduse-või põhiharidusega ning seetõttu rõhutas ta igati hariduse vajalikkust ja väärtust ning motiveeris õpilasi oma õpinguid kindlasti pärast põhikooli jätkama.

Külaskäigul kohtumajas saatsid õpilasi Pille Laine, Kadri Roball ja Astrid Tiideberg.