Add Your Heading Text Here

Nõo Põhikooli koduleht

MEIE KOOL

UUDISED

22. novembril toimusid Lähtel Tartumaa 3. klasside rahvastepallivõistlused. Meie kool oli väljas 2. klasside poiste koondvõistkonnaga. Kokku osales 14 poiste võistkonda ja meil õnnestus
1. novembril paigaldati Nõo Põhikooli B-hoone ette viiest elemendist koosnev moodulhoone. Tood vältasid terve koolipäeva ning õpilastel oli uudistamist küllaga, sest nii pika noolega
30. oktoobril paigaldati meie kooli sorteerimisjaamad, mis on soetatud Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toel projekti “Õpilaste rohetehnoloogia suurendamine” raames. Sorteerimisjaamad asuvad A ja B korpuse
Koolipere kasvab ning senine koolimaja hakkab kitsaks jääma. Seetõttu paigaldatakse B-korpuse ette moodulhoone, kuhu sisustatakse neli uut klassiruumi. Ettevalmistustööd moodulhoone paigaldamiseks algasid 20. oktoobril.