Nõo Põhikooli koduleht

Add Your Heading Text Here

Samm rohelisema mõtteviisi suunas

30. oktoobril paigaldati meie kooli sorteerimisjaamad, mis on soetatud Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toel projekti “Õpilaste rohetehnoloogia suurendamine” raames. Sorteerimisjaamad asuvad A ja B korpuse kõigi korruste koridorides, garderoobis, fuajees ja aula juures.

Sorteerimisjaamad on jaotatud viieks sektsiooniks: olmejäätmed, biojäätmed, paber, pakend ja taara.
Sorteerimise hõlbustamiseks on jaamade juurde lisatud selgitavad juhised.

Tasub tähele panna, et klassides olevatesse prügikastidesse peaks edaspidi jõudma AINULT olmeprügi.

Püüame kõik koos uue jäätmekäitlussüsteemiga kohaneda!