Nõo Põhikooli koduleht

Add Your Heading Text Here

Õpilased säästliku eluviisi laagris

6. mail oli võimalus Nõo Põhikooli 46 õpilasel osa saada säästliku eluviisi propageerivast laagrist Eesti Põllumajandusmuuseumis. Laagri käigus osaleti kahes töötoas.

“Toidu eluring” toel said õpilased üle korrata, missugune on toiduga seonduv keskkonna jalajälg. Töötuba näitas kätte ka võimalusi, mida iga inimene ise teha saab, et seda jalajälge vähendada. Väga hästi visualiseeritud info edastamine vaheldus tempoka praktilise osaga, kus kohe sai kuuldud teadmisi rakendada. Kõik see oli väga haarav. Õpilastel oli ka võimalus toitu valmistada toidu jääkidest. Näiteks sai kõigi lemmikuks kartulikoortest krõpsud.

“Peedist pesumasin” viis laagrilised minevikku. Aega, kus kõike nappis ja oli puudu. Selline olukord aga sundis inimesi olema leidlik. Just neid leidlikke, kuid ka väga keskkonnasõbralikke lahendus saidki õplased uudistada ja kaasa mõelda, missuguseid geniaalseid ideid oleks võimalik ka tänapäeva üle tuua.

Päev lõppes taas ühise toidu valmistamisega. Sel korral oli fookuses lihtsad igapäevased toidud kättesaadavatest toiduainetest.

Laagrile pani punkti ühine arutelu. Seal said õpilased nähtu üle arutleda ja arvamusi avaldada. Iga õpilane sai sõna, et läbi enda kogemuse enda keskkonnateadlikku käitumist paari-kolme lausega kirjeldada.

Sisukat päeva toetas Eesti riik tänu projektile “Õpilaste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamine”, mida rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).