Nõo Põhikooli koduleht

Add Your Heading Text Here

Muuseumitunnid 7. klassides

7. klassides toimusid Tartu linnamuuseumi poolt läbi viidud muuseumitunnid. Muuseumipedagoogid viisid läbi “Muuseum kohvris” programmi alateemaga „Sees- ja väljaspool keskaegset linna”. Kohvris oli peidus keskaegse Tartu linna makett. Keskaegse Tartu näitel räägiti Eesti keskajast, hansakaubandusest ja seisustele tuginevast ühiskonnakorraldusest. Tunni lõpus toimus rollimäng, kus klassiruum muutus keskaegseks linnaks ja iga õpilane kehastus selleaegseks tegelaseks.
Õpilased osalesid muuseumitunnis aktiivselt ja nende poolt loodud rollid olid ajastule vastavad.

7.klassi ajalooõpetajad
Astrid Tiideberg
Kadri Roball