Nõo Põhikooli koduleht

Add Your Heading Text Here

Lastevanemate üldkoosolek

Lastevanemate üldkoosolek toimub 22. septembril kell 17.30 – 19.30 Nõo Põhikooli aulas.

Päevakord:
1) Koolikorralduslik info
2) Terviseõe info
3) Toitlusaja info
4) Hoolekogu liikmete valimine lastevanemate seast
5) 2021/2022 õa õppekasvatustöö lühikokkuvõte