Nõo Põhikooli koduleht

Add Your Heading Text Here

Lastevanemate üldkoosolek 6. oktoobril

LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK
6. oktoobril kell 18.00-19.30 veebis.

Päevakava:
-Õppekasvatustöö kokkuvõte 2020/21 õa kohta
-Koolikorralduslik info 
-Infot jagab kooli terviseõde
-Infot jagab kooli toitlustaja
-Hoolekogu esinaine tutvustab hoolekogu tööd
-Nõo Spordikooli 2021/2022 õppeaasta alguse info ja hoolekogu liikmete kinnitamine

Ajavahemikul 1.10 – 5.10 on Stuudiumis leitav küsimustik,
mille kaudu saab kooli juhtkonnale küsimusi esitada.


Täpsem info ja koosoleku link tuleb Stuudiumisse!