Nõo Põhikooli koduleht

Add Your Heading Text Here

9. klassid Maakohtuga tutvumas

20. ja 21. veebruaril käisid 9.b ja 9.c klassi õpilased Tartus tutvumas Maakohtuga. Tutvusime Eesti kolmeastmelise kohtusüsteemiga ning erinevate kuriteoliikidega ja saime teada, mida peab tegema, et saada kohtunikuks.
Õpilased said osaleda ka kohtuistungi vaatlusel. 9b klassi õpilased vaatlesid kohtupidamist tsiviilasjas, kus vaidluse all olid inimeste vahelised võlad ning pärast kahe aastast vaidlust jõudsid hageja ja kostja lõpuks kompromissini. Väga huvitav oli 9.b klassi õpilastel pärast kohtupidamist arutleda kohtunikuga kohtuistungil toimunu üle.
9.c klassi õpilased osalesid kohtupidamises, mis põhines väärteol. Oli võimalik jälgida näiteks tunnistaja rolli kohtuprotsessis ja kindlatest reeglitest lähtuvaid protseduurilisi tegevusi kohtupidamisel. 9.c klassi õpilastele oli toredaks kogemuseks ka see, et kohtunik kohtuistungi käigus selgitas pidevalt õpilastele, miks tuleb nii teha ja miks tuleb võtta näiteks vahepeal allkirju või miks tuleb pidevalt süüdistatavalt küsida, kas ta on kõigest aru saanud.
Mõlemal külastuse päeval oli võimalik tutvuda õpilastel ka arestikambritega ja autoga, mis toob vanglast kohtualused kohtumajja.
Õpilased leidsid, et saadud teadmised olid vajalikud ja kohtuistungi vaatlus oli neid arendav.
Tõdeti ka seda, et kohtunikuks, advokaadiks või prokuröriks saamiseks tuleb palju õppida.

Astrid Tiideberg
Kadri Roball,

Nõo Põhikooli õpetajad