Nõo Põhikooli koduleht

(+372) 5191 0310

noopk (at) noopk.ee

Add Your Heading Text Here

20. – 22. detsembril oleme distantsõppel

20. detsembril toimetavad 1.-3. klassid oma plaanide järgi. Klassiõpetajad annavad ise teada, kuidas õppetegevus või muud plaanid toimivad.
4.-9. klassid õpivad 20. detsembril tavatunniplaani alusel (ka samade kellaaegadega) ning suuremas osas toimuvad videokohtumised aineõpetajatega. Vastavad videokohtumiste lingid saadavad õpetajad Stuudiumi kaudu. Õpetaja otsustab, kas on vajalik lühem või pikem videokohtumine.
Teisipäeval, 21. detsembril ainetunde ei ole, klassijuhatajad korraldavad veebis kokkulepitud aegadel väikesed jõulukohtumised (koostöötunni).
Kolmapäeval, 22. detsembril annavad õpetajad erinevates ainetes loovülesandeid. Alates 23. detsembrist algab koolivaheaeg.